Valori

La Grădinița Confesională cu PP „Sfânta Ana” Cristos este centrul comunității noastre, în care trăim, iubim, învățăm și creștem.

  • Spirit de echipă – a lucra în echipă, a împartăși cunoștințele dobândite pentru dezvoltare organizațională și personală. Spiritul de echipă este un mix de așteptări, satisfacții, motivații puse în comun de către membrii echipei.
  • Flexibilitate – în procesul educațional promovăm flexibilitatea și creativitatea.
  • Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.
  • Curajul a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă. Copiii sunt încurajaţi să descopere bucuria jocului şi a cunoașterii, dar și sensul vieții și al lumii.
  • Nobleţea – a fi mai bun, mai drept, mai vrednic.
  • Transparenţa – contribuie la asigurarea egalităţii de şanse în competiţie şi accesul echitabil la resurse; pune la dispoziția tuturor actorilor procesului instructiv-educativ informaţiile pe care aceştia sunt îndreptăţiţi să le primească, cantitativ și calitativ.
  • Integritatea a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
  • Bunătatea a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
  • Respectul a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi și faţă de propria persoană.
  • Responsabilitatea a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

Copiilor li se oferă repere esențiale pentru viață, pentru a putea răspunde provocărilor societății contemporane și a cultiva un ideal;

Nonviolenta este arma celor puternici – promovăm o educație timpurie în şi pentru armonie, toleranţă, solidaritate, respect pentru drepturile copilului.

img-fluid